Resources

Latest
Sorry, No Posts Found

Knowledge Base

Latest

शेक्सपिअर परिचय ग्रंथ

शेक्सपिअरच्या जन्माला इ.स. १९६४ मध्ये ४०० वर्षे पूर्ण झाली. त्या वर्षी सर्व जगभर झालेल्या उत्सवावरून या अद्वितीय नाटककाराची मोहिनी जनमानसावर किती आहे हे दिसून आले. प्रत्येक देशात थोड्याफार प्रमाणावर त्याचे वाड्मय व चरित्र याबद्दल चर्चा करण्यात आली. इंग्लिज्ञ बोलणाऱ्या देशांत व विशेषतः इंग्लंड, अमेरिका वगैरे देशांत गौरवग्रंथ निर्माण झाले, शेकडो व्याख्याने, परिषदा वगैरे कार्यक्रम घडून आले व आधीच जगप्रसिद्ध असलेल्या या साहित्यसम्राटाची कीर्ती सामान्य लोकांच्या कानांवरही सारखी पडत राहिली.

And here we go online again.
#children #theatre #workshop
Visit http://artkingdom.club Now https://www.instagram.com/p/CO-IlBCJsJA/?igshid=12338izxj8ukx

Visit http://natakwala.co.in
Whatsapp 99230 88335 https://www.instagram.com/p/COc63RBpU8n/?igshid=1eiv1fbh5a87s

Visit http://natakwala.co.in
Or whatsapp 99230 88335 https://www.instagram.com/p/COc6uJFJqad/?igshid=1ddforwgs08n7

https://zpr.io/RhX4L #theatre #workshop #2021
#artkingdom #natakwala #children & #adult #online #virtualclassroom
for more details visit
http://artkingdom.club
and http://natakwala.co.in

Load More...